Tag: Great Wall (GWM)

ขนทัพรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพสูงภายใต้ กว่า 300 คัน พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

ขนทัพรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพสูงภายใต้ กว่า 300 คัน พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดงาน GWM Certified Grand Opening Day ประจำปี 2567 ภายในงานมีการจัดแสดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพสูง ไมล์น้อย ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพรถยนต์อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน GWM ...