by Carzanova Team Nat
Hits: 385

BOSCH START หัวเทียนรุ่นใหม่ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บ๊อช เปิดตัวหัวเทียนรุ่นใหม่ “บ๊อช สตาร์ท” แก่ผู้ขับขี่ชาวไทย โดยหัวเทียนรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้ง่ายต่อการติดตั้งที่รวดเร็ว ซึ่งบ๊อชแนะนำผู้ขับขี่ให้ศึกษารุ่นรถยนต์เพื่อการเปลี่ยนหัวเทียนได้ถูกต้องตามมาตรฐานของรถยนต์แต่ละคัน

 

บ๊อช สตาร์ท

หัวเทียนโดยปกติมีอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพลงเมื่อใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้ดีกันว่าหัวเทียนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ที่ทำงานอย่างหนักและต้องใช้ความแม่นยำในการจุดระเบิด 25 ครั้งต่อวินาทีโดยเฉลี่ยเมื่อขับขี่แต่ละครั้ง

หัวเทียนที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ สามารถทำให้เครื่องยนต์เกิดปัญหาติดขัดและสูญเสียกำลังเนื่องจากรถยนต์สตาร์ทไม่ติดจะนำไปสู่การสูญเสียและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดการจุดระเบิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ขับขี่จึงจำเป็นต้องเหยียบคันเร่งมากกว่าปกติอันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญเสียเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวเทียน “บ๊อช สตาร์ท” เกิดจากการที่สินค้าได้ถูกผลิตมาจากวัสดุที่ถูกคัดสรรมาไม่ว่าจะเป็นขั้วหัวเทียนที่ทำจากทองแดง ทำให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนที่ดีและการออกแบบฉนวนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการลัดวงจรและความไม่เสถียรเนื่องจากการรั่วไหล นอกจากนี้การเปลี่ยนหัวเทียนยังสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว หัวเทียนมาตรฐานที่เคลือบด้วย     นิเกิล เพิ่มการป้องกัน การสึกกร่อนและการติดขัดในระหว่างการใช้งานอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์หัวเทียน “บ๊อช สตาร์ท” ใหม่นี้ พร้อมวางจำหน่ายแล้ว ณ ศูนย์บริการและผู้จัดจำหน่ายคุณภาพทั่วประเทศ