Monday 26, February, 2024
Home » “ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

“ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

by admin
0 comment

ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย “Enhancing the Ability to Compete in the Upcoming Automotive Market  แถลงนโยบายกลางแผนธุรกิจระยะยาว 7 ปี เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมอบรางวัล “ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม 2023

“ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023, “ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

เป้าหมายนอกจากจแถลงนโยบายแผนดำเนินธุรกิจระยะยาวต่อเนื่อง 7 ปี รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของซูซูกิ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของซูซูกิเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จำหน่าย ยังเป็นการร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และยังมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความร่วมมือ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคถึงธุรกิจของซูซูกิจะสามารถก้าวไปข้างหน้าและอยู่คู่คนไทยได้อย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของสังคมไทยอย่างมีขั้นตอน

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ซูซูกิเผชิญการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง รวมถึงสภาวะการหดตัวลงของตลาดและความเข้มงวดของสถาบันการเงิน แต่ยังคงรักษาระดับยอดขายรถยนต์ไว้ในในระดับที่น่าพอใจ โดยทั้งปีมียอดขายรวม 12,151 คัน

“ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023, “ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

นอกจากขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจในผลิตภัณฑ์ของซูซูกิแล้ว ผู้จำหน่ายของซูซูกิทุกรายที่ทำงานอย่างหนักสามารถสร้างความสำเร็จในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยยึดความสำคัญด้านการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นที่ตั้ง สร้างยอดขายสะสมนับตั้งแต่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ถึง 320,969 คัน ได้มอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2566 (Best Dealer Award 2023)  เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณผู้จำหน่าย

“ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023, “ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

สำหรับการมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิกระตุ้นให้เกิดการดูแลและการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของซูซูกิเป็นอย่างดีเสมอมา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้จำหน่ายและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้จำหน่ายสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าและการเติบโตร่วมกันระหว่างผู้จำหน่ายและซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับหัวข้อในการแข่งขันปีนี้ คือ แนวทางการขายและการรักษากลุ่มลูกค้าอีโคคาร์ให้คงอยู่

ในท่ามกลางกระแสยุคเปลี่ยนผ่านรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าโดยผู้เข้าแข่งขันได้นำเสนอกลยุทธ์ด้านการขาย บริการหลังการขายและแนวคิดสู่ความสำเร็จ ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดหรือไม่ก่อนจะคัดเลือกผู้จำหน่ายเพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงชนะเลิศจำนวน 10 ราย และทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นผ่านการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง แบ่งออกเป็นรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม 2566 ระดับ Best of the Best จำนวน 1 รางวัล และรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม 2566 ระดับ Platinum

“ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023, “ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

จำนวน 9 รางวัล ซึ่งรายชื่อผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย

รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม 2566 ระดับ Best of the Best

คุณณัฐพล อุตรนคร บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด

จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม 2566 ระดับ Platinum Dealer

คุณรณกฤต ฐิติกฤตานน บริษัท ดี โฟร์ คาร์ซิตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

คุณสนาวุธ คลังเจริญพงษ์ภา บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด

จังหวัดนครราชสีมา

คุณพีรพัฒน์ สิทธิยานุรักษ์ บริษัท ซูซูกิ หัวหิน (สิทธิภัณฑ์) จำกัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณจิรวัฒน์ กิจถาวรสกุล บริษัท บี.เค. ออโต้ โมบิล จำกัด จังหวัดตาก

คุณเจษฎา สารสินพิทักษ์ บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด

จังหวัดตรัง

คุณชยธร อุเทนพัฒนันท์ บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด

จังหวัดขอนแก่น

คุณศุภชัย พฤฒิธาดา บริษัท ยนต์ตระการ พรีเมียม คาร์ จำกัด

จังหวัดนนทบุรี

คุณยุวดี ชคทิศ บริษัท เอ.ซี.ออโตโมบิล(2002) จำกัด

จังหวัดสงขลา

คุณธนกานต์ สุวรรณแสง บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.ออโต้เซลส์(2016) จำกัด

จังหวัดนราธิวาส

ซูซูกิยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้จำหน่ายเพิ่มเติม เช่น รางวัลผู้จำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดประจำปี 2566 รางวัลคะแนนความพึงพอใจการบริการหลังการขายสูงสุด ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาคและผู้จำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการงานด้านอะไหล่สูงสุด ประจำปี 2566 อีกด้วย

“ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023, “ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2566 ที่ผ่านมา ซูซูกิ สามารถสร้างยอดขายรวมไปได้ทั้งสิน 12,151 คัน ประกอบด้วย

– SUZUKI SWIFT จำนวน 5,570 คัน

– SUZUKI CELERIO จำนวน 2,497 คัน

– SUZUKI CIAZ จำนวน 444 คัน

– SUZUKI CARRY จำนวน 2,433 คัน

– SUZUKI XL7 จำนวน 769 คัน

– SUZUKI ERTIGA HYBRID จำนวน 388 คัน

“ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023, “ซูซูกิ” แถลงนโยบาย ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ วางแผนสู้ศึกตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2023

สำหรับในปี 2567 ด้วยแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ซูซูกิเชื่อมั่นว่าจากผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบันที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่น รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกความต้องการไปจนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับงานบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีความคาดหวังสร้างยอดขายรถยนต์ซูซูกิในปี 2567 ไว้ที่ 12,000 คัน

ช่องทางการติดต่อ

www.suzuki.co.th

www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand

SUZUKI Cause We Care: 1800-600-900

cazanova_logo_Favicon

บริษัท พีทู ไอเดียส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
228/245 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125558016654

© 2023 CARZANOVA:เว็บซ่าส์เรื่องยานยนต์ All Rights Reserved. Designed By P2 IDEAS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00