Sunday 25, February, 2024
Home » ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น

ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น

by admin
0 comment

เทคโนเซล (เฟรย์) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า”  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร “แอลลักซ์” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำทัพโดย นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินหน้าสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมไทยกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” โครงการ 22 ปีที่ 23 ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาดใหญ่ 1 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมระบบไฟฟ้าครบวงจร ให้แก่โรงเรียนบ้านขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบอาคารเรียนในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา 

ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 และ นายวิเชียร หมื่นชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน เป็นผู้แทนรับมอบ  ทั้งนี้ นายไพศาล วงศ์ชีวะสกุล นายอำเภอหนองนาคำ ร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 120 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็น

ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น
ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านขนวนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งหมด 315  คน มาจากชุมชนใกล้เคียงทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขนวน 4 หมู่ บ้านกุดกั้ง และบ้านฝายหิน เด็กๆ จะได้รับกระเป๋าเป้สานฝัน ภายในบรรจุอุปกรณ์การเรียน ขนม ถือเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลวันเด็กที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ทุกคน

ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น

งานนี้ได้รับเกียรติจาก มร.เบอร์นาร์ด เชีย และ มร.เจอรัลด์ เชีย จากลูมาร์ สิงคโปร์ ร่วมส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมผู้แทนจำหน่ายจังหวัดขอนแก่น กลุ่มจิตอาสากระทิงโทนนำโดย นายนิคม เพชรกำเนิด ประธานกลุ่ม นายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงผู้บริหารจากลามิน่าฟิล์ม นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ นายชัยณรงค์ สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์

ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น
ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จัดทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วย “ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม” ครั้งที่ 13 ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนและครู โดยลามิน่ายังบริจาคชุดยูนิตทันตกรรมระบบเคลื่อนที่ครบชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลหนองนาคำ โดยมี แพทย์หญิงภัทรพร ภูคลัง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองนาคำเป็นตัวแทนรับมอบ

ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เริ่มขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่ไปกับการตอบแทนสังคม บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป 

ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น, ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่น
cazanova_logo_Favicon

บริษัท พีทู ไอเดียส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
228/245 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125558016654

© 2023 CARZANOVA:เว็บซ่าส์เรื่องยานยนต์ All Rights Reserved. Designed By P2 IDEAS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00