Wednesday 24, April, 2024
Home » 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

by admin
0 comment

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โครงการ Helmets For Kids ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Helmets For Kids และเป็นการสนับสนุนการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งในประเทศไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อปกป้องลูกหลานของเราในกรุงเทพฯ

ซึ่งยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านการขนส่ง และตำรวจ หากทุกคนให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญนี้ สักวันหนึ่งจะบรรลุวัฒนธรรมการใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

กทม. มีโครงการแจกหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนตั้งแต่ปีที่แล้ว 100,000 ใบ แต่ยังขาดอยู่ประมาณ 30,000 ใบ โครงการ Helmets For Kids จึงเป็นการเติมเต็มในส่วนนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

รวมถึงโครงการนี้ยังเป็นการริเริ่มปลูกฝังให้นักเรียนชวนครอบครัวสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ และรณรงค์ให้สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ตามคำขวัญ “กันน็อค กันนะ” และ “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” สุดท้ายขอฝากทุกคนให้ช่วยกันดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสมองของเด็กๆ ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นว่า โครงการ Helmets For Kids เป็นโครงการที่ดีและมีส่วนทำให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนของกรุงเทพมหานครได้รับความรู้และสร้างความตระหนัก โดยเฉพาะความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในกิจกรรม

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

โครงการ Helmets For Kids ได้รับการสนับสนุนจาก สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) มูลนิธิ AIP ร่วมมือกับ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 1,500 ใบ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม จำนวน 900 ใบ โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 200 ใบ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จำนวน 300 ใบ และ โรงเรียนวัดปากบ่อ จำนวน 100 ใบ

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

โรงเรียนทั้งสี่แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ที่มีการจราจรหนาแน่น และนักเรียนมักจะตกอยู่ในความเสี่ยงขณะเดินทางไปและกลับ จากโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์กับครอบครัว เด็กเหล่านี้มักขาดการเข้าถึงการเดินทางไปโรงเรียนที่ปลอดภัยและยั่งยืน หมวกนิรภัยสร้างความแตกต่างในการช่วยชีวิตให้กับเด็กๆ ที่เปราะบางระหว่างเดินทางไปโรงเรียน หมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกัน การบาดเจ็บที่ศีรษะบนท้องถนนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในราคาที่เอื้อมถึง การสวมหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ 42% และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงได้ 69%

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

“ในปีนี้ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี ร..ส.ท. เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ AIP และกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มการใช้หมวกนิรภัยให้กับเด็ก และปกป้องพวกเขาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ นอกจากนี้ โครงการ Helmets for Kids ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม ความรู้ด้านความปลอดภัยของหมวกนิรภัยของนักเรียน และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น” นายธีระ บุนนาค อุปนายก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) กล่าว

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

ในวันงานยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิเอไอพีและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการสวมหมวกนิรภัยและกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน เป็นโอกาสพิเศษสำหรับเด็กทุกคน ที่โรงเรียนในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของหมวกนิรภัยผ่านกิจกรรมการศึกษา รวมทั้งเป็นโอกาสในการเผยแพร่ เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยของหมวกนิรภัยในท้องถิ่นและสมาชิกของชุมชน

90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม. มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ในโครงการ Helmets for Kids, 90 ปี ร.ย.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิ AIP และกทม.  มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในโครงการ Helmets for Kids

ด้วยความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความเท่าเทียมและความยุติธรรม เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับภาคีของเราในวันนี้ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน นี่เป็นก้าวสำคัญสู่การเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนในโครงการทั้ง 4 โรงเรียน โครงการ Helmets for Kids รวบรวมเอาเราไว้ด้วยกัน ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมโลกที่ทุกคนสามารถ เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเสมอภาค นางรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการและที่ปรึกษา มูลนิธิ AIP กล่าว

พิธีมอบหมวกนิรภัยถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ทักษะตลอดชีวิตเกี่ยวกับวิธีการเอาใจใส่บนท้องถนน เพื่อปรับตัวและประพฤติตัวอย่างปลอดภัยมากขึ้น การศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างผู้ใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ในการดำเนินการอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น และผลลัพธ์ที่ยั่งยืนของโครงการ

cazanova_logo_Favicon

บริษัท พีทู ไอเดียส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
228/245 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125558016654

© 2023 CARZANOVA:เว็บซ่าส์เรื่องยานยนต์ All Rights Reserved. Designed By P2 IDEAS

WordPress Ads
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00