Wednesday 29, November, 2023
Home » ลามิน่า ลงนาม MOU ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เสริมวิชาการสู่วิชาชีพ ตอบรับตลาดแรงงานจริง 

ลามิน่า ลงนาม MOU ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เสริมวิชาการสู่วิชาชีพ ตอบรับตลาดแรงงานจริง 

by admin
0 comment

เทคโนเซล (เฟรย์) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยหลักสูตรนี้ยังเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาบุคลากร นักวิจัย ทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนงานวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน อาทิ การทำโครงการวิจัย การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ตลอดจนความร่วมมือในการบริหารวิชาการแก่สังคม ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธะสัญญา

บริษัท พีทู ไอเดียส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
228/245 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125558016654

© 2023 CARZANOVA:เว็บซ่าส์เรื่องยานยนต์ All Rights Reserved. Designed By P2 IDEAS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00