by Carzanova Team Nat
Hits: 226

โตโยต้า...ขานรับ บี 20 ปรับราคา รีโว่ทุกรุ่น ตามภาษีสรรพสามิตใหม่

โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า (Ever-Better Cars) ซึ่งหนึ่งในภารกิจอันสำคัญคือ การลดมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะให้เป็นศูนย์ในปี 2593 ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โตโยต้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตประจำวันของคนไทย โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ที่สามารถลดการเกิดฝุ่นละออง ยิ่งไปกว่านั้นยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้สามารถนำผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการในท้องตลาดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

โตโยต้าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศมาโดยตลอด จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)รถไฮลักซ์ รีโว่ และฟอร์จูนเนอร์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20
2)รถไฮลักซ์ วีโก้ และฟอร์จูนเนอร์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2554-2558 ในกรณีที่ต้องการเติมน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 อย่างต่อเนื่อง และใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียสเป็นประจำ กรุณาขอคำแนะนำจากศูนย์บริการโตโยต้าก่อนการใช้งาน
3)รถไฮลักซ์ และฟอร์จูนเนอร์ที่ผลิตก่อนปี 2554 ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20

ไฮลักซ์ รีโว่ 

พร้อมกันนี้โตโยต้าได้ปรับลดราคารถโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ทุกรุ่นลงประมาณ0.5-1% ให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) 02-386-2000 หรือติดต่อผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ