Monday 26, February, 2024
Home » คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

by admin
0 comment

คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เผยแพร่ ‘คำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2566 เรื่อง ให้ใช้ แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า’ หรือ ‘เกณฑ์ใหม่ของประกันรถEV

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

บังคับใช้จริง 1 .ค. 2567

คำสั่งฉบับนี้จะมีผลให้บริษัทประกันภัย สามารถเพิ่มเงื่อนไขต่างๆ เข้าไปใน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์EV ได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 แต่ถ้าหากบริษัทประกันภัยไนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน ก็มีเวลาเตรียมตัวไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ทุกบริษัทประกันภัยจะต้องถูกบังคับใช้เงื่อนไขในคำสั่งฉบับนี้

ความคุ้มครองแบตฯ ที่เปลี่ยนไป

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

จากเกณฑ์ใหม่ประกันรถEV ฉบับนี้ จะมีผลโดยตรงกับความคุ้มครองแบตเตอรี่ High-Voltage ของรถEV จากความคุ้มครอง 100% จะคุ้มครองน้อยลงเรื่อยๆ ตามอายุการใช้งานของรถ EV

*เกณฑ์นี้ใช้ในกรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ High Voltage ใหม่ทั้งชุด

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เกิน 1 ปี จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ 100% ต่อราคาของแบตเตอรี่จากผู้จำหน่าย
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เกิน 2 ปี จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ 90% ต่อราคาของแบตเตอรี่จากผู้จำหน่าย
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เกิน 3 ปี จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ 80% ต่อราคาของแบตเตอรี่จากผู้จำหน่าย
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เกิน 4 ปี จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ 70% ต่อราคาของแบตเตอรี่จากผู้จำหน่าย
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เกิน 5 ปี จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ 60% ต่อราคาของแบตเตอรี่จากผู้จำหน่าย
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่เกิน 5 ปี จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ 50% ต่อราคาของแบตเตอรี่จากผู้จำหน่าย
คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

และเมื่อบริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายตามเกณฑ์นี้เรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถ และบริษัทประกันภัยจะมีส่วนเป็นเจ้าของซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนเดียวกับเกณฑ์ที่ชดใช้ไป เมื่อแบตเตอรี่ก้อนที่เสียหายถูกขายได้ บริษัทประกันภัย ก็จะต้องแบ่งเงินมาให้กับเจ้าของรถตามสัดส่วนนี้

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

ตัวอย่าง เกิดอุบัติเหตุกับแบตเตอรี่ High Voltage ในปีที่ 2 ทำให้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งชุด

ราคาแบตเตอรี่ 1,000,000 บาท บริษัทประกันจะจ่ายให้ 900,000 บาท ส่วนเจ้าของรถต้องออกเงินเอง 100,000 บาท และ เมื่อซากแบตเตอรี่ก้อนเดิมถูกขายได้ บริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินให้เจ้าของรถจากยอดขายแบตเตอรี่ก้อนเดิมเป็นสัดส่วน 10%

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

ที่สำคัญถ้าหากเจ้าของรถไม่ต้องการใช้เกณฑ์ตามตารางด้านบน ก็สามารถซื้อความคุ้มครองแบตเตอรี่เพิ่ม หรือ Batterry Replacement เพื่อให้บริษัทประกันภัยคุ้มครองแบตเตอรี่ 100% ได้

การระบุผู้ขับขี่ได้สูงสุด 5 คน

อีกส่วนที่เกณฑ์ใหม่ประกันรถEV จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็คือ ‘การระบุผู้ขับขี่’ เมื่อทำประกันภัยรถยนต์ จากก่อนหน้านี้ ‘การระบุผู้ขับขี่’ เป็นเพียงตัวเลือกให้เจ้าของรถหลายๆ คนเลือกใส่เงื่อนไขเข้าไปเพิ่มเพื่อแลกรับส่วนลด

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

ในปี 2567 ที่จะถึงนี้ ‘การระบุผู้ขับขี่’ จะไม่ได้เป็นตัวเลือก แต่จะกลายเป็นเงื่อนไขที่ต้องระบุชื่อก่อนที่จะทำประกันรถEV โดยแนวทางนี้จะทำให้บริษัทประกันภัย และ คปภ. สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับแต่ละคน และนำมาเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 40%

การระบุชื่อผู้ขับขี่แบบใหม่ จะเป็นการให้รถทุกคันที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์ ต้องระบุชื่อผู้ขับ โดยจะสามารถระบุชื่อได้สูงสุดเป็นจำนวน 5 คน และถ้าหากมีคนขับรถที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อมาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุ จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกก่อนตั้งแต่ 2,000 – 8,000 บาท แล้วแต่อุบัติเหตุ

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

โดยการ ระบุชื่อผู้ขับขี่แบบใหม่ นี้จะเริ่มต้นใช้กับ ประกันรถEV เท่านั้น และอาจจะนำไปใช้กับ ประกันรถยนต์ทั่วๆไปในอนาคต

กำหนดหลักเกณฑ์คุ้มครองเครื่องชาร์จรถEV

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

อีกส่วนที่รวมอยู่ใน เกณฑ์ใหม่ประกันรถEV ฉบับนี้ ก็คือ ‘การคุ้มครองเครื่องชาร์จรถEV’ ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมที่เจ้าของรถสามารถเลือกซื้อประกันภัยเพิ่มให้กับเครื่องชาร์จรถEV ของตนเองได้

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

โดยจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับเครื่องชาร์จรถEV ระหว่างที่ชาร์จ และคิดค่าเบี้ยประกันภัยเป็นสัดส่วนตั้งแต่ 0.035% – 3.5% จากมูลค่าของเครื่องชาร์จรถEV นั้นๆ แล้วแต่บริษัทประกันภัยจะตั้งราคา

ราคาประกันรถEV จะถูกลงไหม?

จากเกณฑ์ใหม่ประกันรถEV ที่จะออกมาใช้ในปี 2567 ที่จะถึงนี้ ตามการคำนวณของทีมงาน Priceza Money ผู้เขียนบทวิเคราะห์นี้ คาดว่าราคาประกันรถEV ในปีแรกเริ่มจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเท่าไหร่นัก

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

แต่ความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นคือ ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ตัวใหม่ ที่จะให้สูงสุดถึง 40% รวมทั้ง ส่วนลดประวัติดีของเดิม สูงสุดอีก 40% ที่เพิ่มเข้ามา จะทำให้ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับรถดี ไม่ได้มีเคลม มีแนวโน้มว่าจะได้เบี้ยประกันรถEV ที่ถูกลงอย่างแน่นอนในปี 2567 ครับ

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

สุดท้ายการมีเกณฑ์ใหม่ประกันรถEV ออกมา ก็ทำให้เห็นว่าภาครัฐในฝั่งของ คปภ. และ ธุรกิจประกันภัย ยังให้ความสำคัญกับกระแสของรถEV ที่เข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงเทรนด์ของ ESG และ sustainability ด้วย

คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67, คปภ. ไฟเขียว! ประกาศเกณฑ์ใหม่ ประกันรถไฟฟ้า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

Photo credit : Chinese Electric Vehicles Are On Fire (carnewschina.com)

cazanova_logo_Favicon

บริษัท พีทู ไอเดียส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
228/245 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125558016654

© 2023 CARZANOVA:เว็บซ่าส์เรื่องยานยนต์ All Rights Reserved. Designed By P2 IDEAS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00