โอลิมปิก พาราลิมปิก โตเกียว 2020 มหกรรมกีฬา และยานยนต์พลังงานไฟฟ้าหลายรุ่นจากโตโยต้า

โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) ผู้สนับสนุนระดับโลกของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะให้การสนับสนุนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหลากหลายรุ่นซึ่งประกอบด้วยยานพาหนะรุ่นพิเศษและยานพาหนะที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020 ณกรุงโตเกียว (โตเกียว2020)ทั้งนี้ โตโยต้าและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกจะจัดเตรียมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งลดระดับไอเสียจากยานพาหนะที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020 ณกรุงโตเกียวโตโยต้า จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการขับเคลื่อน และ/หรือ ยานพาหนะ ทั้งหมดเป็นจำนวน3,700 คัน  โดยยานพาหนะที่โตโยต้าจะสนับสนุนอย่างเป็นทางการกว่าร้อยละ 90 นั้นเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles - HEV), รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV) เช่น โตโยต้า มิไร ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจน , รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles - PHEV), โตโยต้า พรีอุส พีเอชวี(หรือที่รู้จักกันในชื่อ พรีอุส ไพร์ม ในบางประเทศ)และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles - BEV)ตลอดจน “ยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร”(Accessible People Mover - APM) และยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ(e-Palette)รวมถึง โตโยต้า คอนเซปต์-ไอ (TOYOTA Concept-i) ซึ่งยานยนต์ที่โตโยต้าให้การสนับสนุนทั้งหมดนี้จะมอบการขับเคลื่อนที่หลากหลายและพิเศษไม่เหมือนใครระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020 ณกรุงโตเกียวโดยในจำนวนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่โตโยต้าสนับสนุนนั้น จะประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงประมาณ 500 คัน และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าอีกประมาณ 850 คัน นับได้ว่าเป็นการสนับสนุนยานพาหนะชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเลยก็ว่าได้

ในจำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อการขับเคลื่อนและ / หรือยานพาหนะทั้งหมดราว3,700 คันที่โตโยต้าจะสนับสนุนสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020 ณกรุงโตเกียวนั้นประกอบด้วยยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นทางการ2,700 คัน โดยยานพาหนะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนสามารถสัญจรไปมาในแต่ละสถานที่ในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกได้อย่างสะดวกสบายที่สำคัญคือรถยนต์เหล่านี้เป็นรุ่นที่มีการจำหน่ายจริงให้กับผู้ที่สนใจด้วยเช่นโตโยต้ามิไรเป็นต้นซึ่งในเบื้องต้นได้มีการคำนวณออกมาแล้วว่า โดยเฉลี่ยแล้ว รถยนต์เหล่านี้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า80 กรัม/กิโลเมตร*1ในช่วงระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020 ณกรุงโตเกียวซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์รุ่นปกติที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลในขนาดและปริมาณเดียวกันอีกทั้งเมื่อผนวกกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและ/ หรือยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอื่นๆที่โตโยต้าได้พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็อาจคาดการณ์ได้ว่าความพยายามในครั้งนี้จะช่วยลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์รุ่นพิเศษหรือรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยเฉพาะ

ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันรถยนต์รุ่นที่มีการจำหน่ายจริงทั้งหมดซึ่งใช้อำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับเจ้าหน้าที่ภายในงานจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโตโยต้าได้แก่เทคโนโลยี “Toyota Safety Sense” และระบบ “Lexus Safety System +” นอกจากนี้รถยนต์รุ่นที่มีการจำหน่ายจริงแทบทุกคันที่ใช้ในงานจะมีการติดตั้งระบบโซนาร์ตรวจจับอัจฉริยะ(Intelligent Clearance Sonar - ICS) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกรถในกรณีที่มีการเผลอเหยียบคันเร่งผิดพลาด

นอกจากการสนับสนุนขบวนรถยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วโตโยต้ายังจะสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกด้วยยานพาหนะอื่นๆได้แก่รถประจำทางพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง "โซรา" (Sora) เพื่อช่วยด้านการขนส่งมวลชนรวมถึงยานพาหนะสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษซึ่งจะช่วยยกตัวผู้โดยสารเข้าสู่ที่นั่งหรือมีการติดตั้งทางลาดไว้กับยานพาหนะเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นสามารถขึ้นรถได้ทางประตูที่อยู่ด้านหลังของตัวรถตลอดจนยานพาหนะรุ่นอื่นๆเช่นรถยกที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโตโยต้าอินดัสทรีส์คอร์ปอเรชั่น

หลักการของโตโยต้า สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020 ณกรุงโตเกียว

โตโยต้ามีหลักการสำคัญอยู่ 3 ข้อในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020 ณกรุงโตเกียว นั่นคือ (1) การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน (Mobility for All)หรือ การส่งเสริมให้ทุกคนมีอิสระในการสัญจร  (2) ความยั่งยืน (Sustainability) คือการมุ่งส่งเสริมสังคมที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน(เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) และ(3) การสนับสนุนด้านการคมนาคมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โดยนำเอาระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System - TPS)มาปรับใช้  ทั้งนี้ ด้วยหลักการทั้ง 3 ข้อข้างต้น โตโยต้ามีเป้าหมายที่จะไปให้ไกลกว่าแค่การผลิตรถยนต์เพื่อให้ผู้คนได้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

โตโยต้าสนับสนุนยานยนต์พลังงานไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำเอาระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020ณกรุงโตเกียวดำเนินไปอย่างราบรื่นพร้อมทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมให้กับผู้ที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บรรดานักกีฬาตลอดจนผู้ชมการแข่งขันกีฬานอกจากนี้โตโยต้ายังได้พัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการแข่งขันตลอดจนสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษให้กับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างนิยามใหม่ของการขับเคลื่อนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการท้าทายตนเองเพื่อมอบ "การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน" (Mobility for All) ผ่านการนำเสนอทางแก้ไขปัญหาด้านการขับเคลื่อนที่หลากหลาย เพื่อให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020ณกรุงโตเกียวเป็นงานที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษไม่เหมือนใครให้กับทุกๆคน

ยานพาหนะรุ่นหลักๆ ที่โตโยต้าจะสนับสนุนมีดังนี้

- ยานพาหนะที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020ณกรุงโตเกียว

- ยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร(Accessible People Mover - APM)

- โตโยต้าจะจัดให้มี ยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้โดยสารราว 200 คันเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้เข้าชมการแข่งขันที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเดินทางภายในสถานที่จัดการแข่งขันได้อย่างสะดวกสบาย เช่น เดินทางไปยังสนามกีฬาโอลิมปิก และสนามเทนนิสอาริอาเกะ ด้วยการบริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานใน “การเดินทางระยะสั้นสู่ปลายทาง”(last one mile) ตลอดจนใช้ในกิจการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน

- ยานพาหนะรุ่นพิเศษ สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020ณกรุงโตเกียว

ยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ (e-Palette) รุ่นพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2020 ณ กรุงโตเกียว

- นี่คือรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้าคันแรกของโตโยต้าซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการ Autono-MaaS*2 โดยเฉพาะ ซึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2020 ณกรุงโตเกียว จะมีการนำเอายานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริการด้านคมนาคมให้กับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา โดยจะจัดสรรให้มียานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับจำนวน 12 คันหรือมากกว่านั้น วิ่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้ภายในหมู่บ้านนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกตลอดเวลา

- ยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับจะมีพื้นต่ำและทางลาดไฟฟ้า ดังนั้น เวลาที่รถจอดประจำจุดในแต่ละป้ายที่กำหนดไว้ก็แทบจะไม่มีช่องว่างระหว่างขอบถนนและตัวรถเลย ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับบรรดาผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็น และช่วยให้การเดินทางในระยะสั้นๆ นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

- คาดว่ายานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับจะมีความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติ (สูงถึงระดับ SAE Level4*3)โดยนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถอยู่ในแต่ละคันเพื่อคอยควบคุมการทำงานของระบบการขับขี่อัตโนมัติแล้ว โตโยต้ายังติดตั้งระบบบังคับแบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการทำงานโดยรวมในแต่ละคันอีกด้วย

<รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ>

ยาว / กว้าง / สูง (มม.)

5,255 (ยาว) / 2,065 (กว้าง) / 2,760 (สูง)

จำนวนผู้โดยสาร

รองรับได้สูงสุด 20คน * (รวมเจ้าหน้าที่ประจำรถ)

*สำหรับผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็น : รองรับรถเข็นได้สูงสุดถึง4 คัน +ผู้โดยสารยืน 7คน

 

โตโยต้า คอนเซปต์-ไอ (TOYOTA Concept-i)รุ่นพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020ณกรุงโตเกียว

  • ด้วยการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกให้มีลักษณะโครงร่างสะท้อนเทคโนโลยีขั้นสูงที่มาพร้อมกับความคล่องแคล่วปราดเปรียว (high-tech one-motion silhouette)ทำให้โตโยต้า คอนเซปต์-ไอ เป็นยานยนต์สุดพิเศษที่จะมาสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกโดยผู้ชมจะได้เห็นรถโตโยต้า คอนเซปต์-ไอ ในพิธีการส่งต่อคบเพลิง อีกทั้งยังจะถูกใช้เป็นรถนำสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนด้วย
  • นอกจากการเตรียมรถโตโยต้า คอนเซปต์-ไอ สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกแล้วนั้นโตโยต้ายังจะจัดให้ถนนสาธารณะโดยรอบของToyota City Showcase “MEGAWEB”ซึ่งอยู่ในเขตโอไดบะ / โตโยสุ ของกรุงโตเกียว เป็นบริเวณสำหรับการทดลองขับรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีการขับขี่ชั้นสูง ซึ่งก็รวมไปถึงโตโยต้า คอนเซปต์-ไอที่มาพร้อมกับความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติ (สูงถึงระดับ SAE Level4*3)ตลอดจนฟังก์ชั่นล้ำสมัยภายใต้ชื่อ“Agent Conversation”ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้รถสามารถทำความเข้าใจผู้ขับขี่ ตลอดจนช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการเดินทาง และประทับใจไปกับมิติใหม่ของ “ยานยนต์คู่ใจ” แห่งโลกอนาคต

 

 

 

<รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ> 

ยาว / กว้าง / สูง (มม.)

4,530 (ยาว) / 1,840 (กว้าง) / 1,480 (สูง)

จำนวนผู้โดยสาร

รองรับได้สูงสุด 4คน

ยานพาหนะอื่นๆ

โตโยต้า มิไร

  • จะมีทั้งหมดประมาณ 500 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปยังพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2020 ณ กรุงโตเกียว

ยานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่สำหรับใช้ในพื้นที่ทางเดิน

  • โตโยต้าจะจัดเตรียมยานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ชนิดเคลื่อนที่ด้วยท่ายืนทรงตัวประมาณ 300 คันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในการเคลื่อนที่ทั้งภายในและโดยรอบสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2020 ณกรุงโตเกียว เช่น สนามกีฬาโอลิมปิก และสนามเทนนิสอาริอาเกะ
  • นอกจากนี้ โตโยต้ายังจะจัดเตรียมยานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ชนิดเคลื่อนที่ด้วยท่านั่งและเครื่องเชื่อมต่อรถเข็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่นั่งรถเข็นและผู้ที่มีปัญหาด้านการเดิน

รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ

 

ยานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ชนิดเคลื่อนที่ด้วยท่ายืนทรงตัว

ยานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ชนิดเคลื่อนที่ด้วยท่านั่ง

เครื่องเชื่อมต่อรถเข็น

 

ยาว / กว้าง / สูง (มม.)

700 / 450 / 1,200

1,180 / 630 / 1,090

540 / 630 / 1,090

ความเร็วสูงสุด

(กม./ชม.)

2,4,6,10กม./ชม.

(ปรับได้)

2,4,6กม./ชม.

(ปรับได้)

2,4,6กม./ชม.

(ปรับได้)

ระยะทาง /ขอบเขต

ประมาณ 14กม.

ประมาณ 10 กม.

ประมาณ 20 กม.

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่

2.5 ชั่วโมง

(เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้)

2 ชั่วโมง

(เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้)

2.5 ชั่วโมง

(เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้)