by Carzanova Team Nat
Hits: 170

วิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย...คนใหม่!!

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนายวิชิต ว่องวัฒนาการ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นไปโดยจะรายงานตรงต่อนางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน “วิคกี้” ประธานฟอร์ด อาเซียน ปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้ นายวิชิต ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย

 ฟอร์ดเรนเจอร์ไวล์ดแทรค

สำหรับในตำแหน่งใหม่นี้นายวิชิตจะดูแลรับผิดชอบในส่วนการบริหารและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของฟอร์ดในประเทศไทย โดยยอดจำหน่ายรถของฟอร์ดตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 26เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 43,578คัน ซึ่งช่วยให้ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.3จุดเป็น6.6เปอร์เซ็นต์

โดยคุณวิชิตได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่มีความสามารถ ทางฟอร์ดจึงมีความมั่นใจว่าคุณวิชิตจะสามารถช่วยผลักดันธุรกิจของเราให้เติบโตและขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้กับรถกระบะชั้นนำอย่างฟอร์ด เรนเจอร์รวมถึงเดินหน้าพัฒนาการบริการลูกค้า และยกระดับประสบการณ์โดยรวมต่อแบรนด์ฟอร์ดให้ดียิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 22ปีที่ได้ร่วมงานกับฟอร์ด นายวิชิตมีประสบการณ์อันยาวนานในตำแหน่งบริหาร ทั้งในฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่าย

โดยนายวิชิตมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดของฟอร์ดในประเทศไทยในด้านพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า ผ่านการเพิ่มสาขาโชว์รูมและเครือข่ายศูนย์บริการเสริมความแข็งแกร่งในประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการบริการลูกค้า เพิ่มความสามารถเชิงเทคนิคและการพัฒนาระบบบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ด

 ฟอร์ดเรนเจอร์ไวล์ดแทรค

นายวิชิตร่วมงานกับฟอร์ดตั้งแต่ปี 2539 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้าทางเทคนิคโดยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการให้บริการของช่างเทคนิค ผ่านโครงการ ‘Fix It Right The First Time’ที่ให้การอบรมทั้งทางด้านเทคนิคและความรู้ทั่วไปแก่พนักงานผู้จำหน่าย รวมไปถึงช่าง และพนักงานบริการลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานความคิดเห็นจากลูกค้าผ่านแผนก‘Concern Monitoring Team’เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฟอร์ดทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ของเรา

นายวิชิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

ซึ่งเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความสามารถ จะทำให้ฟอร์ดเดินหน้าในตลาดประเทศไทยได้อย่างมั่นคง