การให้บริการ BSI (BMW Service Inclusive) และ MSI (MINI Service Inclusive) ครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาตามระยะและชิ้นส่วนที่สึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน (รวมค่าน้ำมัน ค่าแรงและอะไหล่แท้บีเอ็มดับเบิลยู) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองน้ำมันและ top-ups 2. การให้บริการหรือการเปลี่ยนกรองอากาศเครื่องยนต์ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองอากาศภายในหัวเทียน 3. บริการเปลี่ยนน้ำมันเบรก 4. บริการตรวจสอบรถตามข้อกำหนดของบีเอ็มดับเบิลยู 5. ผ้าเบรกด้านหน้าและด้านหลัง 6. จานเบรกด้านหน้าและด้านหลัง 7. คลัทซ์ (สึกหรอจากการใช้งานปกติ) 8. ใบปัดน้ำฝน (ในระหว่างการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ถ้าจำเป็น) 9. การซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่บกพร่องจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาของสัญญา การบริการจาก BSI และ MSI ไม่ครอบคลุมถึงการบริการต่อไปนี้ 1. น้ำมันเชื้อเพลิงและการปนเปื้อนในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ความเสียหายของสีตัวถัง ฝาครอบต่างๆ แผงบุต่างๆ 3. ความสึกหรอของอุปกรณ์ภายในรถยนต์ (เช่น อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ สวิทซ์ คอนโซนหน้าปัด ฝาครอบ ที่วางแขนและมือจับต่างๆ) 4. ความเสียหายของกระจก (เช่น กระจกเงา หน้าต่าง โคมไฟหน้า) 5. แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์ 6. งานปรับตั้งเพื่อแก้ไข เสียงลม เสียงเสียดสีและเสียงรบกวนต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ใดๆ 7. ยาง การถ่วงสมดุลล้อและความเสียหายของล้อ 8. การซ่อมแซมของอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งจากโรงงานผลิต 9. การซ่อมแซมที่ผู้ใช้รถยนต์มีหน้าที่รับผิดชอบเอง (เช่น เครื่องยนต์เสียหายจากน้ำมันพร่อง การนำรถร่วมในการแข่งขัน เป็นต้น) ซึ่งบริการต่างๆ ที่กล่าวไปนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
by Carzanova Team Nat
Hits: 1310

BSI & MSI สาวกบีเอ็มฯ และมินิ รู้ไหม?? โปรแกรมนี้คุ้มครองอะไรบ้าง...

 

Read more