by Carzanova Team Nat
Hits: 191

วอลโว่ ทรัคส์ ใช้จริงรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติให้กับบริษัทขนส่งในประเทศนอร์เวย์

วอลโว่ ทรัคส์ ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท Brønnøy Kalk AS ประเทศนอร์เวย์ เพื่อจัดส่งรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติชุดแรก ไปใช้ในงานขนส่งหินปูนในเหมืองเปิดขนาดใหญ่

ภารกิจที่ทำร่วมกับ บริษัท Brønnøy Kalk AS คืองานขนส่งหินปูน โดยใช้รถบรรทุก FH ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 6 คัน ขับเคลื่อนเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ตลอดทางอุโมงค์ระหว่างเหมืองและแท่นบีบอัด การทดสอบในภารกิจนี้ได้ผ่านพ้นและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และมันจะยังคงทำงานอย่างเต็มรูปแบบต่อไปตลอดถึงปลายปี 2019

โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ภาคการขนส่งอ้อยและน้ำตาล ความสำเร็จนี้ถือเป็นความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงกับรถวอลโว่ ทรัคส์ แต่สำหรับ Brønnøy Kalk AS ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์เท่านั้น แต่เป็นการซื้อระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไร้คนขับทั้งระบบ เป็นการขนส่งหินปูนในเส้นทางที่ถูกกำหนดชัดเจนระหว่างจุด

ตลาดขนส่งโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมันจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีใหม่ล้ำหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายของวอลโว่ คือเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เกิดขึ้นเหล่านั้น