by Carzanova Team Nat
Hits: 411

PUMA Start Stop Series…เจาะตลาดรถยนต์รุ่นใหม่ พร้อมรับประกัน 18 เดือน

แบตเตอรี่ ที่ออกแบบให้มีแผ่นธาตุแบบพิเศษให้สารเคลือบแผ่นธาตุมีความหนาแน่นสูง โดยมีการเพิ่มสารคาร์บอน และไฟเบอร์ ลงไปในสารเคลือบแผ่นธาตุ ทำให้มีคุณสมบัติ ในการรับกระแสชาร์จกลับได้เร็ว และ มีการคายประจุไฟฟ้าได้นานขึ้น  จึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยได้ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน SBA S0101 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รองรับการทำงานของระบบ Start Stop ที่

PUMA EFB

แบตเตอรี่ รุ่นใหม่ต้องผ่าน การทดสอบ ให้ได้มากกว่า 30,000Cycles และ ทำให้เครื่องยนต์ลดการทำงานลงได้ประมาณ 3-5% มีผลให้ประหยัดน้ำมัน และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ได้

PUMA Start Stop จะมี 2 ประเภท คือ PUMA EFB ใช้สำหรับรถยนต์ ที่วางแบตเตอรี่ไว้ในห้องเครื่องที่มีความร้อนสูง โดยมากใช้กับรถยนต์ญี่ปุ่น และปิกอัพในขณะที่ PUMA AGM ใช้สำหรับรถยุโรป ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ภายในห้องโดยสาร หรือ ช่องสำภาระ และ รถที่มีการติดตั้งระบบ Start Stop แบบ Advance ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่ ต้องรับภาระหนักกว่าแบบปรกติ ซึ่ง AGM แบตเตอรี่จะสามารถคายประจุไฟฟ้าได้ยาวนานกว่า EFB และมีอายุใช้งานยาวนานกว่า EFB

ความพิเศษของแบตเตอรี่ PUMA Start Stopอยู่ที่อายุใช้งานยาวนาน ผ่านมาตรฐาน SBA S0101ได้มากกว่า 30,000 Cycles และช่วยให้รถยนต์ ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) 3 – 10%  และยังช่วยให้รถยนต์ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้  3 – 10% โดย PUMA Start Stop ได้รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ 18 เดือน หรือ 60,000 กม.