ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม-บุคคล ในการแข่งขัน Global Customer Experience Challenge (GCEC)

 

 

 

Global Customer Experience Challenge (GCEC) เป็นโปรแกรมการแข่งขันในการสร้างประสบการณ์ความพึ่งพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ผ่านการแข่งขันในรูปแบบ Online บนแพลตฟอร์ม GT App ระหว่างเจ้าหน้าที่ในส่วนการขายและส่วนบริการหลังการขายของผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงาน Global Training (GT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของพนักงานในสายงานที่รับผิดชอบดูแลและให้บริการลูกค้า ทั้งเพื่อสร้างการยอมรับ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการประเมินความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด

 

 

 

สำหรับการแข่งขัน GCEC 2021 ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 6 คน โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

 

 

1.ระดับขั้นต้น เป็นการแข่งขันตอบคำถามเพื่อสะสมการมีส่วนรวม  

2.ระดับประเทศ เป็นการแข่งขันของทีมผู้จำหน่ายเดียวกันและต่างผู้จำหน่าย เพื่อทำคะแนนทีมสูงสุด โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก

3.ระดับโลก เป็นการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเทศ เพื่อค้นหาทีมที่สามารถทำคะแนนสูงสุด เพื่อเป็นผู้ชนะเลิศระดับโลก