by Carzanova Team Pai
Hits: 843

‘มิชลิน อัพทิส’ ยางไร้ลม ป้องกันการแตกรั่วซึม

มิชลินทุ่มงบลงทุนมากกว่า 600 ล้านยูโรต่อปีให้กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ เพื่อการสัญจรที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในเชิงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ การเข้าถึงได้ง่าย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ยางรุ่นนี้ได้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในงาน Movin’On Summit ประจำปี 2562 ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสัญจรอย่างยั่งยืน โดยยางไร้ลม ‘มิชลิน อัพทิส’ เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นทั้งด้านความปลอดภัยและการเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

ยางต้นแบบรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีนวัตกรรมระดับปฏิวัติวงการซึ่งส่งผลให้ปลอดความเสี่ยงต่อการถูกบาดตำจนยางแตกรั่วซึม ทำให้มีข้อได้เปรียบอย่างมาก โดยช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัย ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเดินรถขนส่งและนักขับรถมืออาชีพมีผลิตภาพทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบซึ่งนำไปสู่การลดขยะและส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอย่างยั่งยืน

ผลงานการวิจัยที่ใช้เวลาศึกษานานเกือบ 10 ปีของทีมงานมิชลิน โดยต้นแบบยาง ‘มิชลิน อัพทิส’ ได้รับสิทธิบัตรด้านการออกแบบโครงสร้างและวัสดุไฮเทคมากกว่า 50 ฉบับ นับเป็นยางที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของมิชลินในด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสัญจรที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในเชิงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ การเข้าถึงได้ง่าย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม