by Carzanova Team Nat
Hits: 700

Mitsubishi Triton & Pajero Sport รองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี 20

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)สนับสนุนนโยบายการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ของกระทรวงพลังงานด้วยการยืนยันว่ารถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน และรถอเนกประสงค์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20

 

โดยลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงด้วยการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 และยังช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศเนื่องจากมีการปล่อยฝุ่นควันและก๊าซเรือนกระจกสู่อากาศในระดับที่ต่ำลงโดยเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนายนตรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดต่อไปในอนาคต

 

 มิตซูบิชิ ไทรทัน

ทั้งนี้รถกระบะและรถอเนกประสงค์ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยที่สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่นปี (Model Year) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550เป็นต้นไปและมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่นปี (Model Year) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552เป็นต้นไป

มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

ลูกค้าผู้ใช้รถมิตซูบิชิไทรทันและมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตทุกรุ่นสามารถเข้ารับคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี20พร้อมรับการบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น 22 รายการฟรีได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศและสามารถตรวจสอบรุ่นรถยนต์มิตซูบิชิที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ได้ที่https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/b20หรือมิตซูบิชิคอลเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02-079-9500 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา8:30-17:00 น.