by Carzanova Team Pai
Hits: 1343

เปิดตัวรถไฟฟ้าสกายเวลล์ 4 รุ่น!! 4 สไตล์

สกายเวลล์ ประเทศไทย เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมกันถึง 4 รุ่น ได้แก่ เดโชะ (DAESHO) โชได (SHODAI) แพนได (PANDAI) และ โยชิ (YOSHI) ซึ่งเป็นกลุ่มรถตู้อเนกประสงค์ รถบรรทุกคาร์โก้ และรถบัสโดยสารขนาดเล็ก ชูไฮไลต์เทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงาน ไม่สร้างมลพิษส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งราคาประหยัดและคุ้มค่าแก่การลงทุน โดยเริ่มเปิดตัวให้คนไทยได้จับจองแล้ว คาดผลตอบรับดี ปีแรกมียอดการจองไม่ต่ำกว่า 3,000 คัน ส่งเสริมให้รายได้รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างรายได้ การสร้างงาน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันทั่วโลกมีความกังวลในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและตระหนักในการประหยัดพลังงาน ซึ่งตลาดโลกกำลังให้ความสำคัญกับรถยนต์ทางเลือกช่วยในการประหยัดพลังงานน้ำมันและไม่สร้างมลพิษส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Electric Vehicle) หรือ EV จึงกำลังเป็นที่สนใจ รวมถึงประเทศไทยด้วย การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของ สกายเวลล์ ประเทศไทย ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีของการมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านยานยนต์ของไทยในฐานะฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคนี้ และเป็นโอกาสที่คนไทยได้จะได้เลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่คุ้มค่าและได้ร่วมกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

เพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีทางเลือกใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า สกายเวลล์ ประเทศไทย จึงได้นำเข้ารถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทยถึง 4 รุ่นด้วยกัน ได้แก่

เดโชะ (DAESHO) รถตู้อเนกประสงค์ ซึ่งมาพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล รองรับผู้โดยสาร 5-7 ที่นั่ง ทำความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้พลังงานแบตเตอรี่ระบบหล่อเย็น ขับเคลื่อนได้เพียงชาร์ตไฟฟ้า 30 นาที ถึง 15 ชม. ตามกำลังประจุไฟ เหมาะกับเป็นรถบ้านหรือรถโดยสารขนาดเล็กที่เน้นความคุ้มค่า ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดรถยนต์แต่ละรุ่นดังต่อไปนี้

โซได (SHODAI) รถตู้อเนกประสงค์ ซึ่งรูปลักษณ์พรีเมี่ยม มีระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล ขนาดรองรับผู้โดยสาร 7-11 ที่นั่ง ทำความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้พลังงานแบตเตอรี่ระบบหล่อเย็น ซึ่งขับเคลื่อนได้ชาร์ตไฟฟ้า 2-18 ชม. ตามกำลังประจุไฟ ราคาเริ่มต้น 2,300,000 บาท

แพนได (PANDAI) รถโค้ทหรือรถบัส รองรับได้ 21 ที่นั่ง ซึ่งทำความเร็วสูงสุดได้ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบการชาร์ตไฟใช้เวลาเพียง 1.30 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงตามกำลังไฟ เหมาะสำหรับเป็นรถโดยสารที่เน้น ความคล่องตัว ราคาเริ่มต้น 2,500,000 บาท

และ โยชิ (YOSHI) รถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดกลางที่มาพร้อมตู้คาร์โก้ ขนาดความยาว 4,100 มิลลิเมตร ทำความเร็วสูงสุด 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียม ค่ากำลังสูงสูดของมอเตอร์ 85 กิโลวัตต์ เหมาะกับการลงทุนสำหรับภาคธุรกิจขนส่ง ราคาเริ่มต้น

นอกจากนี้ผู้ใช้งานรถยนต์สกายเวลล์ ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาร์ทสเตชั่น ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่มีแนวคิดสอดคล้องกับทางสกายเวลล์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยสมาร์ทสเตชั่น คื่อสถานีบริการสมัยใหม่แบบครบวงจรในการรองรับชุมชนผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความสะดวกสบาย ประหยัดและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ผสมผสานนวัตรกรรมล้ำสมัย โดยขับเคลื่อนด้วยแนวคิด 4 ประการหลัก ได้แก่ Smart Energy, Smart Cleaning, Smart Food และ Smart Service

การเข้ามาเปิดตลาดในไทย และให้ไทยเป็นฐานของการกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จะดำเนินงานภายใต้สโลแกน “Save Money, Save Earth With SKYWELL”  หรือ ประหยัดเงินและรักษ์โลกกับสกายเวลล์ เน้นย้ำสร้างความโดดเด่นคุ้มค่า มอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคุณภาพให้กับลูกค้าที่ช่วยทั้งประหยัดพลังงาน และราคาประหยัด คุ้มค่าแก่การลงทุน โดยเริ่มให้เปิดให้คนไทยได้จับจองตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะได้ผลตอบรับที่ดี โดยตั้งเป้ายอดจองไว้ที่ 3000 คัน และทำรายได้รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท