สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมาย อาจไม่รู้จัก “คดีกลุ่ม” ซึ่งจากเคสกรณีของมาสด้า ซีเอ็กซ์-5 ที่มีผู้ซื้อรถไปยื่นฟ้องต่อศาล โดยฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม ... บทความนี้ เราจะพาไปรู้จักว่า คดีกลุ่ม คืออะไร มีข้อดีอย่างไร และแตกต่างจากคดีทั่วไปอย่างไร

 

 

 Mazda CX-5 SkyActive-D 

 

จากกรณีตัวแทนผู้ซื้อรถยนต์มาสด้า ซีเอ็กซ์ - 5  สกายแอคทีฟ  รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล ได้ยื่นฟ้องบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขายรถยนต์ที่มีความชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐาน เมื่อปี 2562 และฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม  โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่ม ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2563 แต่ทางบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยว่า 

 

 

“ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับคดีดังกล่าวเป็นคดีแบบกลุ่มแล้ว โดยการฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวมีข้อดีคือ ทำให้ผู้เสียหายจากการซื้อหรือใช้งานรถยนต์มาสด้า ซีเอ็กซ์-5 รายอื่นที่ไม่ใช่โจทก์สามารถเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อร่วมฟ้องคดีได้ และเมื่อเกิดการพิจารณาคดีจนมีบทลงโทษแล้ว กลุ่มสมาชิกทั้งหมดจะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

โดยศาลจะออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อหรือใช้รถยนต์มาสด้าซีเอ็กซ์-5 เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้หากศาลออกประกาศ และมีรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในการฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มแล้ว สภาองค์กรของผู้บริโภคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว

 

 

สำหรับเหตุผลที่ศาลรับเป็นคดีกลุ่ม เนื่องจาก หากดำเนินคดีแบบปกติจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก เพราะจะมีปริมาณคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ผลคำพิพากษาในแต่ละคดีมีความแตกต่างกัน จึงเห็นว่าการรับเป็นคดีแบบกลุ่มจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั่วไปด้วย”

นอกจากนี้ สภาองค์กรผู้บริโภค ยังได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของ เอก ชัยวงษ์วิบูล ผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์มาสด้า ซีเอ็กซ์-5 ซึ่งเล่าว่า “กลุ่มผู้เสียหายมีการรวมตัวกันตั้งแต่ประมาณปี 2561 โดยเริ่มจากมีคนโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กผู้ใช้มาสด้า ซีเอ็กซ์-5 ว่า ประสบปัญหา “น้ำดัน” คือน้ำจากระบบหล่อเย็นรั่วออกมาตรงบริเวณเครื่องยนต์ และปรากฏว่ามีสมาชิกในกลุ่มจำนวนมากกว่า 1,000 ราย ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ทั้งที่ใช้งานรถยนต์เพียง 60,000 – 100,000 กิโลเมตรเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้สมาชิกรวมตัวกันแล้วยื่นฟ้องในกรณีดังกล่าวนั่นเอง”

 

Credit Data & Photo :     https://www.matichon.co.th/economy/auto/news_3275450 https://web.facebook.com/CarComplaintsThailand