มกุฎราชกุมาร โมฮัมหมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ นายกรัฐมนตรีและประธานกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ หรือ PIF ของซาอุดีอาระเบีย ประกาศเปิดตัว Ceer แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์แรกของซาอุดีอาระเบีย ที่จะสนับสนุนภาคการผลิตยานยนต์ของซาอุดีอาระเบีย การเปิดตัวดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ PIF ที่จะมุ่งเน้นการปลดล็อกความสามารถของภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มในท้องถิ่น ซึ่งสามารถช่วยขับเคลื่อนการกระจายความเสี่ยงของเศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ 2030 นอกจากนี้ บริษัทจะมีส่วนร่วมในความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการมุ่งสู่การลดการปล่อยมลพิษและขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

โดยซาอุดีอาระเบียไม่ได้เพียงสร้างแบรนด์ยานยนต์ใหม่เท่านั้น แต่เป็นการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่และระบบนิเวศที่ดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศและในประเทศ สร้างโอกาสในการทำงานสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถในท้องถิ่น และมีส่วนช่วยในการเพิ่ม GDP ของซาอุดีอาระเบียในทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ PIF ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ 2030

 

 

Ceer เป็นแบรนด์ยานยนต์รายแรกที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในซาอุดีอาระเบีย และจะออกแบบ ผลิต และจำหน่ายยานยนต์หลากหลายประเภทสำหรับลูกค้าในซาอุดีอาระเบียและภูมิภาค MENA ซึ่งจะประกอบไปด้วยรถยนต์ประเภทซีดานและรถยนต์อเนกประสงค์ กลยุทธ์ของ PIF ในการกระจายการเติบโตของ GDP ของซาอุดีอาระเบียโดยการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการเติบโต Ceer จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมมากถึง 30,000 ตำแหน่ง Ceer คาดว่าจะมีส่วนร่วมโดยตรงกับ GDP ของซาอุดีอาระเบียถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2034

 

 

Ceer เป็นการร่วมทุนระหว่าง PIF และ Hon Hai Precision Industry Co. หรือ “Foxconn” ที่จะใช้ใบอนุญาตเทคโนโลยีส่วนประกอบจาก BMW เพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนารถยนต์ Foxconn จะพัฒนาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าของยานพาหนะ ส่งผลให้มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นผู้นำในด้านระบบสาระบันเทิง การเชื่อมต่อ และเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ รถยนต์แต่ละคันจะได้รับการออกแบบและผลิตในซาอุดิอาระเบีย และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพยานยนต์และความปลอดภัยสูงสุดระดับโลก รถ Ceer มีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2025